Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Deze verklaring beschrijft de algemene voorwaarden van City Spa Tiel dat onderdeel is van Hotel Tiel B.V.

Vestigingsadres

City Spa Tiel
Laan van Westroijen 10 4003 AZ Tiel

Factuuradres

City Spa Tiel

Laan van Westroijen 10 4003 AZ Tiel

KvK: 11015525

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van City Spa Tiel, op alle overeenkomsten die City Spa Tiel sluit en die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van City Spa Tiel verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie d.m.v. van het invullen van het anamnese formulier en tijdens de massage. City Spa Tiel kunt u hiervoor niet aansprakelijk stellen. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van City Spa Tiel en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of gebruikmakend van de diensten van City Spa Tiel voortvloeien.

City Spa Tiel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat u gekregen hebt.

City Spa Tiel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.

Acceptatie

City Spa Tiel behoudt zich het recht om een cliënt te weigeren en behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

Alleen cliënten zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door City Spa Tiel. Aan de hand van de gegevens die voorvloeien uit het anamnese formulier hebben wij het recht om uw afspraak te annuleren.

Annulering of beëindiging van diensten

Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt die invloed heeft op de behandeling van de cliënt en er geen verdere behandeling plaats kan vinden bij City Spa Tiel zal de behandeling per direct worden gestaakt door City Spa Tiel en worden overgelaten aan een derde partij.

Bij annulering van een afspraak dient de cliënt tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht om de afspraak voor 100% in rekening te brengen.

Bij No Show heeft City Spa Tiel altijd het recht om de afspraak voor 100% in rekening te brengen.

Bij annulering van een afspraak die minimaal 24 uur vooraf is geannuleerd wordt de aanbetaling binnen 5 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer die bij ons bekend is.

Betalingsvoorwaarden

Voor het maken van een afspraak vragen wij een aanbetaling dat overeenkomt met 50% van de totale waarde van de dienst. Het resterende bedrag wordt vooraf of achteraf van de massage aan de balie bij City Spa Tiel betaald per pin of met een cadeaubon.

Wij accepteren geen contante betalingen

Garanties

City Spa Tiel kan geen garantie geven dat de cliënt daadwerkelijk van de eventuele klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door City Spa Tiel.

City Spa Tiel garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de cliënt indien aan de plichten van de cliënt wordt gehouden.

Geheimhouding

Gegevens over de cliënt zullen niet zonder toestemming van de cliënt worden verstrekt aan derden.

Tarieven en tariefwijzigingen

City Spa Tiel behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de cliënt.

De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet (volledig) betaald is door de cliënt.

Reclames en acties

Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.

De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen gekocht worden online of aan de balie per pin.

De cadeaubon van City Spa Tiel kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via City Spa Tiel. Andere vormen worden gezien als overtreding en zullen niet worden geaccepteerd. Er zal aangifte worden gedaan.

Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldig bonnummer van City Spa Tiel.

Cadeaubonnen zijn alleen geldig tot de datum die vermeld staat op de bon.

Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage.

Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld.

Overig

Onze massages zijn niet erotisch van aard!

Toepasselijkheid van de voorwaarden

De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van City Spa Tiel dan ook.

Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen City Spa Tiel en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.

Verplichtingen van de cliënt

De cliënt dient eerlijk te zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven. Is er sprake van medische klachten, is de cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. De cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan City Spa Tiel.

De cliënt dient zich te houden aan de leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

City Spa Tiel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van City Spa Tiel te komen. City Spa Tiel heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is City Spa Tiel enige boete of schadevergoeding te schuldig.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

City Spa Tiel is verplicht zich in te spannen voor de cliënt.

City Spa Tiel dient zich te houden aan de algemene voorwaarden.

City Spa Tiel dient uw anamnese formulier en aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken aan derden mits u hiertoe toestemming verstrekt.